Telefon: +903325010010
  • Avukat Ahmet Kerem ÇAKIN her türlü özel hukuk uyuşmazlığı, idari uyuşmazlığı ve ceza yargılamasına ilişkin davalara bakmaktadır.
  • Müvekkil adayları hafta için 09:00-18:00 saatleri arasında (332) 501 00 10 numaralı telefondan arayarak vekalet ilişkisi için gereken bilgileri vermelidir. Müvekkil adaylarına en geç ertesi gün için randevu verilir. Özel durumlarda gerekirse hafta sonu ve çalışma saatleri dışında da görüşme randevusu verilebilir. 
  • Görüşme davayı veya icra takibini veyahut ceza yargılamasının sujesi olan kişi yada kanuni temsilcisi ile yapılır. Üçüncü şahıslara bilgi verilmez. 
  • Müvekkil adayının görüşmelere hukuki uyuşmazlık konusu olay ve olgularla ilgili her türlü belgeyi getirmesi gerekir. Bu durum potansiyel müvekkilin en iyi bir şekilde savunulmasına ve dava stratejisinin oluşmasında önemli etkiye sahiptir. 
  • Avukat Ahmet Kerem ÇAKIN üstlendiği dosyaya ilişkin bütün işlemleri bizzat kendi eliyle yürütmekte, uygulamada görüldüğü gibi başka bir avukata tevdi etmemekte, istisnai durumlar dışında tüm duruşmalara kendi bilfiil girmektedir. 
  • Avukat Ahmet Kerem ÇAKIN müvekkillerin ihtiyacı olduğu hukuki hizmeti işin niteliği ve süresine göre en uygun ücret ile ifa etmeyi hedefler.
WhatsApp Destek