Telefon: +903325010010
Sözleşmeli Avukatlık Hizmetleri

Avukat Ahmet Kerem ÇAKIN şirketlerin ve ticari işletmelerin her türlü hukuki uyuşmazlığı için avukatlık hizmeti vermektedir. 

Zorunlu Sözleşmeli Avukat 

 Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. (Avukatlık Kanunu 35/3)

Ticari işletmeler hukuk hizmetini bir  lüks olarak görmemelidir. Aksi takdirde haklarının büyük oranda zayi olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca belirli şartlardaki Anonim Şirketler (A.Ş) ve yapı kooperatifleri için bu durum bir zorunluluktur. Türk Ticaret Kanunu ve Avukatlık Kanunu uyarınca , esas sermayesi 250.000 TL veya daha fazla olan anonim şirketler ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır. 

Bu şirketlere aksi takdirde Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Masraftan kaçmak için sözleşmeli avukat çalıştırmayan şirketler savcılık tarafından verilebilecek çok daha büyük bir idari cezayla karşı karşıya kalabilirler. 

2019 yılı brüt asgari ücret 2.558,00 TL olduğu için bu yükümlülüğü ihlal eden anonim şirket ve yapı kooperatiflerine her ay için 5.116,00 TL ve her yıl için 61.392 TL ceza kesilecektir. Oysaki 2019 yılı Avukatlık ücret tarifesinde Yapı Kooperatifleri için 1.512,00 TL, Anonim Şirketler için 2.268,00 TL öngörülmüştür. 

Üye sayısı 100'den az olan yapı kooperatifleri ve esas sermayesi 250.000 TL'den az olan Anonim Şirketler sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğundan muaftır. 

 

 

WhatsApp Destek