Telefon: +903325010010
OHAL Komisyonu Başvuru Yolu Hizmetleri

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminden sonra birçok kamu personeli, öğrenci, kuruluş FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK'larla  kamu görevinden ihraç edilmiş, kuruluşlar ise kapatılmıştır. Bu kapatılmaları ve ihraçları değerlendirmek üzere OHAL Komisyonu kurulmuştur. Çakın Avukatlık Bürosu olarak OHAL komisyonuna başvuru  ve başvurunun takibi hizmeti vermekteyiz.

Başvuru şartları neler?

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesinler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabilir.

Kapatılan kurum veya kuruluşlar adına başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlara aittir. Yetkili olmayanlar, üyelik veya başka sebeplere dayanarak başvuru yapamaz.

Kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan başvurularda temsil belgesi veya vekaletnamenin inceleme sürecinde geçersiz hale gelmesi, başvurunun incelenerek karara bağlanmasını engellemez.

Başvuru hakkındaki inceleme devam ederken başvurucunun ölmesi halinde ilgilinin kanuni mirasçılarından yeni başvuru alınmasına gerek olmaksızın mevcut başvuru incelenerek karara bağlanır.

Başvuru hakkı olan kişinin, başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona ermeden önce ölmesi halinde kanuni mirasçılardan biri mirasçılık belgesi ibraz etmek kaydıyla ölüm tarihinden itibaren altmış gün içinde başvuruda bulunabilir.

Başvurudan gerekli bilgi ve belgeler?

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:

* Gerçek kişiler için başvuru formu

* Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi

* Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekaletname örneği

* Başvuru formundaki "Başvurucunun Dilekçesi" bölümüne yazılan beyanlar, okunaklı ve başvurunun esasına yöenlik özlü bilgileri içerir şekilde hazırlanır. Forma yazılan beyanların on sayfayı geçmesi halinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekir.

* Başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı ve gerekli belgelerin eklenip eklenmediği başvuruyu alan valilik veya kurum tarafından kontrol edilir. Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, ilgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler Komisyona gönderilir.

* Başvurana, başvurunun kayda alındığını gösteren alındı belgesi verilir. 

Komisyon neleri kapsıyor?

Komisyonun, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi; öğrencilikle ilişiğin kesilmesi; dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyon, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması; emekli personelin rütbelerinin alınması alanlarından bireysel başvuru üzerine çalışacağı belirtilmiştir. 

 

WhatsApp Destek