Telefon: +903325010010
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 

İngilizcede “intellectual property” kavramıyla tanımlanan Fikri Mülkiyet, telif ve sınaî hakları kapsar. Fikri Mülkiyet nedirsorusuna verilecek en genel cevap “fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel (fikri) hakları; fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları konu edinen hukuk dalıdır.”

Fikri mülkiyet hukukunda karşımıza telif hakları ile sınaî haklar çıkar. İngilizcede copyrights sözcüğüyle karşılanan telif hakları ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ile sinema eserleri (görsel-işitsel eserler) kapsar. Telif hakları kapsamına giren eserlerin hakları münhasıran sahiplerine aittir ve bu haklar üçüncü şahıslar tarafından izinsiz kullanılamaz.

Patent, marka ve tasarım gibi hakları kapsayan sınaî haklara örnek olarak sanayi ve tarımdaki buluşlar, yenilikler, tasarım ve özgün çalışmalar, marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ad ve işaretleri taşıyan ürünler sayılabilir. Sınâi haklar, bütün bunların yetkilerini sahiplerinin tekeline belirli süreyle bırakan gayri maddi haklardır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;

* Fikir ve sanat eseri ile ilgili alacak davaları

* Telif hakları

* Ticari sırlar

* Patentler

* Fikir ve sanat eserine ilişkin haklara tecavüzün tespiti ve kaldırılması istemli davalar

* Endüstriyel tasarımdan kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları

* Fikir ve sanat eseri sahipliğinden kaynaklanan haklara tecavüzün ref i (kaldırılması), önlenmesi tazmini davası

* Hakem tayini davası

* Maddi-manevi tazminat istemli marka davası

* Sözleşmeden kaynaklanan hak istemli marka davaları

* Fikir ve sanat eseri sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit davası

* Buluşun itibarının kaybı nedeniyle tazminat istemli patent davası

* Maddi ve manevi tazminat talepli patent davası

* Fikir ve sanat eseri sahipliğinin tespiti davası

* Özel yasa ve kanun hükmünde kararnamelerden kaynaklanan davalar

 

WhatsApp Destek