Telefon: +903325010010
Ceza Hukuku

Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetleri 

1. Acil hukuki yardım durumlarında vekillik 
2. Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi, tetkiki ve çözümü
3. Tacirin cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi
4. Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun gibi Özel hukuk karakterli konuların Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması
5. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak e-posta üzerinden sınırsız danışmanlık yapıyoruz.

Dava Vekilliği ve Müdafilik Hizmetleri

1. Başta tutuklama tedbiri olmak üzere sulh ceza hakimliğinde görülen işler ve duruşmalar
2. Asliye ceza mahkemesinin alanına giren davalar ve duruşmalar
3. Ağır ceza mahkemesinin alanına giren davalar ve duruşmalar
4. Askeri ceza davaları ve duruşma
5. İcra Ceza Davaları
6. Soruşturma aşamasında hazır bulunma
7. Çek şikayetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere

 

WhatsApp Destek