Telefon: +903325010010
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hayatı kendisine ait kuralları olan özel bir alandır. İşçilerin sosyal haklarına tam anlamıyla sahip olması toplumsal adalet ve çalışma barışının teminin için çok önemlidir. İş hayatının özel koşulları ve işçinin işveren karşısında zayıf konumda olması nedeniyle İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin, çalışma şartları, hak ve sorumluluklara ilişkin dava ve işlerini incelemek üzere özel hukuk alanı oluşturulmuştur.

 

ÇAKIN Avukatlık Bürosu aşağıdaki davalar başta olmak üzere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İşçi tarafından açılan iş davaları: 

* Tazminat davaları (Kıdem Tazminatı-İhbar Tazminatı, Tatil Ücretleri, Fazla Mesai, Yardım Alacakları vs.)

* İşe İade davaları  

* Hizmet Süresi ve Sigortalılık Tespiti başta olmak üzere tüm tespit davaları

* İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

İşveren tarafından açılan iş davaları: 

* Menfi Tespit Davaları

* İhbar Tazminatı Davaları

* Eğitim Bedelinin Tahsili Davaları

* İdari Para Cezalarına İtirazlar

* İşveren adında iş sözleşmelerinin ve diğer hukuki belgelerin düzenlenmesi, davaların takibi.

 

WhatsApp Destek