Telefon: +903325010010
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI (HAGB) NEDİR?
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI (HAGB) NEDİR?


 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI

1)     HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI NEDİR?

•        Yargılama sonucunda iki yıl veya daha az süreli hapis cezası ya da adli para cezası almışsanız, kabul etmeniz halinde ve gerekli olan şartlar bulunduğu takdirde hakkınızda verilen hükmün beş yıl süreyle açıklanmasının geriye bırakılmasıdır.

2)     HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

•        Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamışsanız, mahkemece yeni bir suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmuşsa, mağdurun veya kamunun uğradığı zararı tamamen gidermişseniz ve hakkınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini kabul ederseniz bahsi geçen karar verilebilir.

3)     SUÇ İŞLERSEM VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI SONUCU NE OLUR?

•        Mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verirken belirlemiş olduğu 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemeniz veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranmanız halinde mahkeme ceza içeren söz konusu hükmü açıklar.

4)     SUÇ İŞLEMEZSEM VE YÜKÜMLÜLÜKLERE UYGUN DAVRANIRSAM SONUCU NE OLUR?

•        5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlememeniz ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uymanız halinde, hiç suç işlememiş gibi kabul edilirsiniz ve hakkınızdaki dava ve verilmiş olan ceza düşer.

5)     BU KARAR VERİLİNCE NE OLUR? (SABIKAMA İŞLER Mİ?)

•        Sadece hakim ve cumhuriyet savcısının görebileceği kendine mahsus bir sisteme kaydedilen bu karar, sabıka kaydı bakımından etkili olmayıp adli sicil kaydınızda da görünmez.

6)     BU KARARI KABUL ETMEK ZORUNDA MIYIM?

•        Bu kararı kabul etmek zorunda değilsiniz. Kabul etmediğiniz takdirde mahkeme hükmünü açıklar. Açıklanan hükmün hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kanun yollarına(itiraz, temyiz, kanun yararına bozma) başvurabilirsiniz.

7)     HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR KARAR ÜZERİNE BAŞVURABİLECEĞİM KANUN YOLLARI NELERDİR?

•        Bu karar temyiz edilemez, ancak itiraz edilebilir. İtirazınız üzerine ilgili mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının şartlarının oluşup oluşmadığı yönünde değerlendirme yapılır.

 

WhatsApp Destek