Telefon: +903325010010
ADLİ YARDIM NEDİR?
ADLİ YARDIM NEDİR?

ADLİ YARDIM

1- ADLİ YARDIM NEDİR?

 • Adli yardım, adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak mali gücü yetersiz olanların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilkedir. Mali olanakları yetersiz kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulmaması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir. 

2- ADLİ YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR

 • Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya ödeme gücünden yoksun kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlananbilirler.

 3- TÜM DAVALARDA ADLİ YARDIM ALABİLİR MİYİM?

 • Adli yardım sistemi ceza davaları dışındaki davalar içindir. Ceza davalarında adli yardım sistemi farklı yapılandırılmıştır. Adli yargıda(hukuk mahkemelerinde) ve idari yargıda dava açarken veya aleyhinize dava açılmışsa adli yardım talep edebilirsiniz. 

4- CEZA DAVALARINDA ADLİ YARDIMDAN FAYDALANABİLİR MİYİM?

 • Hayır. Adli yardım sadece özel hukuk ve idari davalar için size yardımcı olacaktır. Ceza davalarında şüpheli ve mağdurlar açısından farklı usuller belirlenmiştir. Şüpheliler açısından; alt sınırı beş yıl hapis cezasından fazla olan bir suçun şüphelisi veya sağır ve dilsiz veya 18 yaşından küçük veya kendinizi savunamayacak derecede malul iseniz tarafınıza zorunlu müdafi(sanık avukatı) atanır. Müdafii seçebilecek durumda olmadığınızı beyan ettiğiniz takdirde isteminiz üzerine müdafii görevlendirilir. Mağdurlar açısından; 18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramınızı ifade edemeyecek derecede malul olursanız zorunlu olarak; cinsel saldırı suçu ile alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun mağduru iseniz istemeniz halinde tarafınıza avukat görevlendirilir. 

5- ADLİ YARDIM İÇİN NE YAPMALIYIM? 

 • Adli yardım için dava açılmadan önce yargılamanın yapılacağı mahkemeye, dava açıldıktan sonra ise yargılamayı yapan mahkemeye; icra ve iflas takiplerinde takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine; kanun yollarına başvuru sırasında bölge adliye mahkemesinde veya yargıtaya başvurulması gerekmektedir. Mahkeme adli yardımın kışullarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek talebin kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine ilişkin karar vermektedir. Talep halinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam edecektir.

 6- ADLİ YARDIM İÇİN NE YAPMALIYIM?

 • Mahkemelerce adli yardım talebi konusunda verilen karara karışı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. İtiraz incelenmesi neticesinde verilen kararlar kesindir. Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir.
 • Adli yardım talebinizin mahkemece kabulü halinde yargılama harç, avans ve giderlerini de adli yardım kararı devam ettiği müddetçe kısmen veya tamamen ödemeyebilirsiniz. 

7- AVUKAT ATANMASI İÇİN ADLİ YARDIMDAN NASIL YARARLANABİLİR? 

 • Maddi açıdan avukat tutamayacak durumdaysanız adli yardım yoluyla temin edilecek bir avukat tarafından davanızın takip edilebilmesi için baro başkanlıklarına ya da baro adli yardım bürolarına başvurabilirsiniz. 

8- BARO NEDİR?

 • Avukatların meslek örgütüne Baro denir. Otuzdan fazla avukat bulunan her il merkezinde bir baro başkanlığı bulunur. Yeterli sayıda avukat olan ilçelerde Baro temsilciliği vardır. 

9- BARO NEREDEDİR?

 • Baroyu bulmanın en kolay yolu adliye binasına gitmektir. Ayrıca www.barobirlik.org.tr adresinde bulunan Türkiye Barolar Birliğinin internet sitesinden tüm baroların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. 

10- ADLİ YARDIM AVUKATI BENDEN ÜCRET ALMADIĞI İÇİN DAVAMI İHMAL EDER Mİ?

 • Adli yardım avukatı ücretsiz çalışmamaktadır. Asgari ücret tarifesine göre belirlenen ücret, baro tarafından sizin adınıza ilgili avukata ödenir. Adli yardım servislerinde çalışan avukatlar bu durumu kabul ederek gönüllü olmuşlardır. Baro Adli Yardım Kurulları görevlendirdikleri avukatları takip ederler. 

11- ÖDEMEDİĞİM DAVA HARÇ VE GİDERLERİ DAHA SONRA BENDEN ALINACAK MI?

 • Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Dava ya da takipte haksız çıkmanız halinde ödemenize karar verilir. Ancak uygun görülürse haksız çıkmanız halinde ödenecek yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesine karar verilebilir. Adli yardım kararından dolayı devletçe veya muaf tutulan yargılama giderlerinin tahsilinin, adli yardımdan yararlananın mağduriyetine neden olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmanıza karar verebilir.

 

 

WhatsApp Destek