Telefon: +903325010010

 

Kiralayan, kiracıya konut ve çatılı işyeri kiralarında otuz günlük, diğer hallede on günlük yazılı süre verip bu sürede de kira bedelinin ödenmemesi durumunda, kira sözleşmesini feshedeceğini bildirebilir. Bu durumda kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. 

Kiralayan her hâlükârda kira akdinden doğan alacağını icra takibi yolu ile takip edebilir. Kiralanın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedellerinin ödenmesi için bizzat kendisi veya bir avukat marifetiyle icra takibi başlatabilir.

WhatsApp Destek