Telefon: +903325010010

 

Alacağınız çek, senet gibi kambiyo senedine dayalı ise kambiyo senetlerine mahsus icra takibi yolu icra işlemi başlatmanız gerekmektedir.

Alacağınız adi bir sözleşmeye dayalı veya belgesiz sözlü sözleşmeye dayalı ise bu takdirde alacak ilamsız icra yolu ile talep edilebilir.

Kambiyo senetlerine dayalı takipte borçlunun itiraz ve icra takibini durdurma yolları sınırlıdır. İlamsız icra yolu ile takipte ise borçlu, borca itiraz edip icra takibini durdurabilir. Bu takdirde itirazın iptali ve kaldırılması için mahkemeye müracaat etmeniz gerekmektedir. Adi sözleşmeye veya sözlü anlaşmaya bağlı alacaklarda doğrudan mahkemeye de gidilebilir.

Kişi, Yargıdaki her işini, bizzat kendisi takip edebileceği gibi kendisini avukatla da temsil ettirip iş ve işlemlerini bir avukat vasıtasıyla da takip edebilir. Başvuru usul ve yöntemleri ile sonrasındaki adli işlemler birçok teknik bilgi gerektirdiği için bu konuda hak kayıplarının yaşanmaması için kişinin kendisini bir avukatla temsil ettirmesi tavsiye edilir.

WhatsApp Destek